Ves strokovni tim prisoten na eni lokaciji

Korak za prihodnost
Terapevti bodo specializirani za delo s težjimi in težko oviranimi otroki.

Korak za prihodnost bo sestavil tim strokovnjakov iz področij fizioterapije, nevrofizioterapije, manualne terapije, kineziologije, delovne terapije, logopedije, specialne pedagogike in psihologije. S tem bo omogočil pogostejše in redne obravnave, ki jih potrebuje otrok s posebnimi potrebami.

Korak za prihodnost
Terapevstko obravnavo oblikujejo in spremljajo vsi vključeni terapevti

Ves strokovni tim bo sodeloval pri oblikovanju celostnega terapevtskega programa. Skupaj bodo spremljali napredke in prilagajali program zmožnostim in stanju posameznega otroka kar bo prispevalo k kakovostni rehabilitaciji.