Spremljanje napredka in rezultatov

Korak za prihodnost
Bo pokazal kakšnega napredka so zmožni otroci s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so družabni, močni in predvsem vztrajni. Če jim je dana priložnost lahko doseže mnogo več, kot si družba predpostavlja. Korak za prihodnost v otrocih s posebnimi potrebami vidi osebe, ki lahko napredujejo glede na njihovo stanje in ne le v okviru standardiziranih lestvic.

Korak za prihodnost
Bo analiziral rezultate in jih primerjal z običajnim terapevtskimi pristopomi

Redno bomo spremljali, obdelovali in primerjali stanja vključenih otrok v projektu in javnosti prikazovali razsežnosti možnih napredkov, ki jim omogoči prilagojen celostni pristop.