Rešitev primanjkljaja strokovnih obravnav in terapij

Korak za prihodnost
Bo otrokom s posebnimi potrebami omogočil dostop do rednih, celostnih terapij

Projekt bo nudil rešitev primanjkljaja obravnav in terapij za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami vključene v projekt. Terapije bodo brezplačne s pomočjo vaših donacij. Ves strokovni tim bo prisoten na eni lokaciji, kar bo prispevalo k kakovostni rehabilitaciji in ogromni razbremenitvi družin. Z dostopnimi rednimi in celostnimi obravnavami bodo oroci pokazali kako so močni in vztrajni in kakšnega napredka so resnično zmožni, če jim je le podana priložnost.

Korak za prihodnost
Bo omogočil enakovredne možnosti za napredek in rast

Terapije bodo prilagojene zmožnostim in stanju posameznega otroka. Celostna obravnava bo zajemala terapije iz področij nevrofizioterapije, kineziologije, delovni terapije, logopedije, specialne pedagogike in psihologije.