Razbremenitev družin

Korak za prihodnost
Bo nudil vse potrebne terapije na enem mestu.

Trenutno so starši primorani voziti otroka na terapije in obravnave na lokacije po celotni Sloveniji, kar je obremenjujoče tako za otroke, kot za starše. Korak za prihodnost bo nudil terapije na enem mestu in vrnil družinam pomemben čas, ki ga bodo lahko izkoristili za počitek in prosti čas.

Korak za prihodnost
Bo omogočil dostopnost terapij brez javnega izpostavljanja družin in njihove intimnosti.

Izpostaviti moramo, da bomo s projektom odprli dostopnost terapij in hkrati ohranili zasebnost družin z otroki s posebnimi potrebami. Projekt in rezultate bomo javnosti predstavili na način, ki za družine ne bo ponižujoč in ne bo zahteval razkrivanja intimnosti njihove družine.