Brezplačne terapije

Korak za prihodnost
Bo razbremenil družine finančnih stisk

Družine se spopadajo z znatno višjim življenjskimi stroški, ki spremljajo zdravstveno stanje, prehrano, nego in vzgojo posebnega otroka. Z možnostjo brezplačnih terapij se družinam ne bo potrebno zadolževati ali zbirati donacij.

Korak za prihodnost
Omogočil kvalitetne terapije ne glede na finančne zmogljivosti družine

Življenje s posebnimi potrebami prinese veliko bremen in ovir v življenje družin. Korak za prihodnost jim bo omogočil, da dostop do kontinuirane celostne terapije, ni ena izmed njih. Preprečili, bomo da bi finančna zmogljivost družin definirala zdravje in rast njihovih otrok.