Društvo Vesele nogice

Naši izjemni otroci s posebnimi potrebami so nas naučili ceniti male stvari in ljubiti brezmejno, mi jim želimo vrniti svetlo prihodnost velikih korakov.

Boljše življenje za otroke s posebnimi potrebami

Za naše otroke želimo enakopravnejšo družbo, v kateri bodo imeli, tako kot ostali otroci, priložnost rasti in napredovati. Strmimo k zmanjšanju stigme in diskriminacije oseb s posebnimi potrebami, skrbimo za vključevanje v družbo, spodbujamo njihov napredek in skrbimo za boljšo kakovost življenja in zdravje. Z našim delom želimo otrokom s posebnimi potrebami zagotoviti redne, strnjene, celostne terapije.

Pomoč družinam

Družini, ki dobi otroka s posebnimi potrebami, lahko v trenutku, ko se sooča z njegovim sprejemanjem, najbolj pomaga nekdo, ki je to že doživel. Zaupati nekomu svojo stisko, bolečino, strah, nemoč in vsa vprašanja je najlažje osebi, ki je vse to doživela. Z druženjem in samopomočjo pomagamo staršem, da sprejmejo otrokovo drugačnost in mu omogočijo čim lepše otroštvo. Družinam pomagamo premagovati socialne in finančne stiske.

Ozaveščanje in zagovorništvo

Društvo Vesele nogice že več kot 7 let pozorno spremlja področje zakonodaje, ki ureja pravice oseb s posebnimi potrebami in invalidov. Društvo ves čas intenzivno opozarja na anomalije in pomanjkljivosti v zakonski ureditvi. Izvajamo pritisk na ministrstva, pojavljamo se v medijih, kjer izpostavljamo težave s katerimi se soočajo otroci s posebnimi potrebami in njihove družine, zaradi neustrezne podpore, predvsem s področja zdravstva ter slabo sodelovanje in usklajevanje med ministrstvi, ki urejajo porblematiko oseb s posebnimi potrebami. Premikamo meje sistema.