Projekt Korak za prihodnost

bo z vašo pomočjo otrokom omogočil lepšo prihodnost.

Vaša donacija bo omogočila otrokom s posebnim potrebami terapije in strokovne obravnave, katere potrebujejo za korak v lepšo prihodnost.

Projekt Korak za prihodnost za lepše življenje otrok s posebnimi potrebami

Da lahko otroci s posebnimi potrebami polno zaživijo, potrebujejo redne terapije, ki jim omogočijo napredek in rast.
Vaša donacija bo omogočila velik korak naprej v boljšo prihodnost otrok s posebnimi potrebami.
Projekt Korak za prihodnost bo zagotovil rešitev primanjkljaja strokovnih obravnav in terapij za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Projekt Korak za prihodnost Veselih nogic bo s svojim delovanjem:

 

 • nudil 70 otrokom in mladostnikom redne in celostne obravnave;
 • otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami omogočil dostop do rednih in celostnih terapij in drugih strokovnih obravnav;
 • nudil obravnave večjem številu otrok in mladostnikov;
 • nudil vse potrebno podporo osebi s posebnimi potrebami in njegovi družini  na enem mestu;
 • omogočil dostop do terapij brez javnega izpostavljanja družin in njihove zasebnosti;
 • omogočil otrokom in mladostnikom kakovostne terapije, ne glede na finančne zmogljivosti njihove družine;
 • omogočil otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami enakovredne možnosti za napredek in rast;
 • razbremenil družine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami visokih stroškov samoplačniških obravnav;
 • omogočil zaposlitev terapevtov, specializiranih za delo s težjimi in težko oviranimi otroki;
 • zagotavljal, da terapevtsko obravnavo posameznika oblikujejo in spremljajo vsi vključeni terapevti; 
 • povezal različne profile strokovnih kadrov in skrbel za njihov razvoj
 • mladim terapevtom, ki nimajo izkušenj, nudil učni inkubator ter omogočil prenos znanj, spretnosti in izkušenj iz bolj izkušenih zaposlenih na manj izkušene; 
 • nudil mladim terapevtom izkušnje z delom z otroki, kar bo doprineslo, da se jih bo več odločalo za delo na tem področju;
 • pokazal kakšnega napredka so zmožni otroci s posebnimi potrebami;
 • analiziral rezultate projekta, jih primerjal z običajnim terapevtskimi pristopi in postavil temelje za prenos dobrih praks v javno dostopno mrežo.

 

Kdo lahko podpre projekt?

Z donacijo lahko projekt podpre fizična ali pravna oseba. Vsak, ki si želi koraka napredka za prihodnost otrok s posebnimi potrebami.

Hvaležni smo vsakemu od vas,  ki je daroval za lepšo prihodnost otrok s posebnimi potrebami, za vašo PODPORO in ZAUPANJE.

Skupaj smo močnejši in lahko dosežemo VEČ.